MU-DEN Muhasebe Denetim Basın Yayın A.Ş.
Ana Sayfa Hoş geldiniz! Üye Girişi yapın veya Ücretsiz Kayıt olun. Yardım
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Kurumsal Kitaplar Süreli Yayınlar Çok Satanlar Müşteri Hizmetleri İletişim
Güvenli Ödeme
Mu-den.com.tr üzerinden kredi kartınız ile yaptığınız tüm alışverişler güvenlidir.
Kredi Kartı ile Ödeme
Mu-den.com.tr üzerinden tüm kredi kartlarınız ile güvenli bir şekilde ödeme yapabilirsiniz.
Bize Ulaşın
T: (312) 586 00 00
F: (312) 586 00 17
muden@mu-den.com.tr
Şehit Gönenç Sokak No : 28 / 3 Anıttepe 06570 - Ankara

Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi, Muhasebe Kitapları

Ürün no: 10442
Fiyat
27.78 TL + KDV (%8)
KDVli fiyat
30.00 TL
* Ücretsiz Kargo
Boyut
16X24
Sayfa
300
Kağıt
1. hamur
Ürünü paylaş


MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ


Menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi, Türk vergi mevzuatımızda menkul sermaye iratları ve değer artış kazançları olmak üzere iki ana başlık altında düzenlenmiştir. Menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar, Türk Vergi Sistemi’nde önemli değişiklikler yapan Kanunların hemen hepsi ile çeşitli değişikliklere uğramıştır. Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen Geçici 67. madde ile 1.1.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar; menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik olarak stopaj esası getirilmiştir.


Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen Geçici 67. madde kapsamında, bankalar ve aracı kurumlar tarafından tevkifat suretiyle yapılacak vergilemeyi öngören ve kazancı elde edenler açısından basitleştirilmiş bir uygulama mahiyetindedir. Bu sistem ile geliri elde edenler yönünden basitliğin sağlanmasının yanı sıra, bütün finansal araçlar açısından vergilemede eşitlik sağlanmaktadır. Ayrıca yapılan düzenleme ile 01.01.2006 tarihinden itibaren, çeşitli finansal araçlardan elde edilen getirilerin aynı düzeyde kaynakta vergilenmesi, ticari faaliyetlere dahil olmayan gelirler için kaynakta yapılan bu vergilemenin nihai vergileme olması öngörülmüştür.


Sunulan çalışmanın amacı ve temel konusu, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin düzenlemeler ayrıntılı olarak açıklamaktır.


Çalışmanın ilk bölümünde, menkul kıymet ve türleri teorik bir yaklaşım çerçevesinde sistematik bir şekilde yer verilmiş, Gelir Vergisi Kanunu'nda düzenlenmiş olan ve gelirin unsurlarından olan menkul sermaye iradı açıklanmıştır.

İkinci bölümde, vergi mevzuatında yapılan son değişikliklerle gerçek kişilerin menkul kıymetlerden elde ettikleri gelirlerin niteliklerinin belirlenmesine çalışılarak, söz konusu bu gelirlerin vergilendirilmesi ile ilgili temel yasal düzenlemeler ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Üçüncü bölümde ise, kurumlar vergisi mükelleflerinin ticari bir organizasyon dahilinde ticari kazanç kapsamında menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından elde etikleri gelirlerin vergilendirilmesi ve bu konuya ilişkin yasal düzenlemeler ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Dördüncü bölümde de, 2013 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradı gelirlerinin beyanına ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.


YAZAR
Uğur DOĞAN

Vergi Müfettişi


TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyut   : 16X24

Sayfa   : 300

Kağıt   : Karton kapak, 1. hamur

Basım Yılı : 2013


Fiyatı 30 TL (KDV ve Kargo ücrete dahil)İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
1. MENKUL KIYMET VE MENKUL SERMAYE GELİRİ
1.1. MENKUL KIYMET KAVRAMI

1.1.1. Genel Olarak Menkul Kıymet

1.1.2. Menkul Kıymet Ve Diğer Sermaye  Piyasası Araçları Kavramı

1. 2.   MENKUL KIYMET TÜRLERİ

1.2.1. Hisse Senetleri

1.2.1.1.   Hisse Senedi Çeşitleri

1.2.1.1.1. Nama ve Hamiline Yazılı Hisse Senetleri

1.2.1.1.2. Adi ve İmtiyazlı Hisse Senetleri

1.2.1.1.3. Bedelli ve Bedelsiz Hisse Senetleri

1.2.1.1.4. Primli ve Primsiz Hisse Senetleri

1.2.1.1.5. Kurucu ve İntifa Hisse Senetleri

1.2.1.2. Hisse Senedi Sahiplerinin Hak ve Yükümlülükleri

1.2.1.3. Hisse Senetlerinin Devri

1.2.1.4.   Hisse Senedi Türevleri

1.2.1.4.1. Kar Zarar Ortaklığı Belgeleri (KZOB)

1.2.1.4.2. Katılma İntifa Senetleri (KİS)

1.2.1.4.3. Oydan Yoksun Hisse Senetleri (OYHS)

1.2.2.   Tahviller

1.2.2.1. Tahvil Türleri

1.2.2.1.1. Devlet Tahvilleri - Özel Sektör Tahvilleri

1.2.2.1.2. Primli Tahviller - Başabaş Tahviller

1.2.2.1.3. İkramiyeli Tahviller

1.2.2.1.4. Nama ve Hamiline Yazılı Tahviller

1.2.2.1.5. Paraya Çevrilme Kolaylığı Olan Tahviller

1.2.2.1.6. Garantili ve Garantisiz Tahviller

1.2.2.1.7. Sabit ve Değişken Faizli Tahviller

1.2.2.1.8. İndeksli Tahviller

1.2.2.2. Tahvil Türevleri

1.2.2.2.1. Kara İştirakli Tahviller

1.2.2.2.2. Hisse Senetleri İle Değiştirilebilir Tahviller (HDT)

1.2.3. Gelir Ortaklığı Senetleri (GOS)

1.2.4. Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar

1.2.5. Finansman Bonoları

1.2.6. Hazine Bonoları

1.2.7. Eurobond

1.2.8. Altın Gümüş ve Platin Bonoları

1.2.9. Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK)

1.2.10.   Gayrimenkul Sertifikaları

1.2.11. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri

1.2.12. Yatırım Ortaklıkları Hisse Senetleri

1.2.12.1. Yatırım Ortaklıklarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Esaslar

1.2.12.2. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Esaslar

1.2.12.3.   Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Esaslar


1.3. MENKUL SERMAYE GELİRİ KAVRAMI

1.3.1. Menkul Sermaye Geliri

1.3.2. Menkul Sermaye İratları

1.3.3. Menkul Sermaye Geliri Ne Zaman Elde Edilmiş Sayılır?

İKİNCİ BÖLÜM
2. GERÇEK KİŞİLERCE MENKUL KIYMETLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

2.1. HİSSE SENEDİ VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ALIM SATIMINDAN SAĞLANAN  KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ VE ELDE TUTULMASI SÜRECİNDE ELDE EDİLEN GELİRLER  ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT

2.1.1. Genel Açıklama

2.1.2. Hisse Senedi Ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları Elden Çıkarılırken Sağlanan Kazançların Vergilendirilmesi

2.1.2.1. 01.01.2006 Tarihinden Önce İktisap Edilen Hisse  Senetlerinin Bu Tarihten Sonra Elden Çıkarılmasından  Sağlanan Kazançların Vergilendirilmesi

2.1.2.1.1. Vergilendirilmeyecek Hisse Senedi  Alım Satım Kazançları

2.1.2.1.2. Hisse senetlerinin İktisap Tarihinin Tespiti

2.1.2.1.3. Hisse Senetlerinin Elden Çıkarılmasından Sağlanan Değer Artış Kazancı Tutarının Tespiti

2.1.2.1.4. Değer Artış Kazancının Tespitinde Endeksleme Uygulaması

2.1.2.1.5. Birden Fazla Gerçekleşen Alım-Satım İşlemlerinde Zarar Mahsubu

2.1.2.1.6. Hisse Senedi Alım-Satım Kazançlarında İstisna Uygulaması

2.1.2.2. 2006 ve Daha Sonraki Yıllarda Elde Edilen Değer Artış Kazançlarının Vergilendirilmesi

2.1.2.2.1. Vergilendirilmeyecek Hisse Senedi Alım Satım Kazançları

2.1.2.2.2. Hisse Senetlerinin Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlarda Tevkifat Uygulaması

2.1.2.2.2.1. Tevkifata Tabi Gelirler ve Tevkifat Uygulaması

2.1.2.2.2.2. Tevkifat Yapmak Zorunda Olanlar

2.1.2.2.2.2. Tevkifat Uygulamasında Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları Tabiri

2.1.2.2.2.3. 6009 Sayılı Kanun İle Getirilen Düzenleme

2.1.2.2.2.4. 2010/926 Sayılı B.K.K. İle Yeniden Belirlenen Tevkifat Oranları

2.1.2.2.2.5. Beyan ve Ödeme

2.1.2.2.2.6. Tevkifat Uygulamasının İstisnaları

2.1.2.3. Tevkifat Uygulamasına İlişkin Özellik Arz Eden Durumlar

2.1.2.3.1. G.V.K.’nın Geçici 67/1. Maddesine Göre Yapılacak Tevkifat Matrahının Tespiti

2.1.2.3.2. Tevkifat Matrahının Tespitinde İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) Yöntemi

2.1.2.3.3. Açığa Satış (Alımdan Önce Satış)  İşlemlerinde Tevkifat Matrahı

2.1.2.3.4. Tevkifat Matrahından Düşülecek Giderler

2.1.2.3.4.1. Alış ve Satış İşlemleri Sırasında Ödenen Komisyonlar

2.1.2.3.4.2. Alış ve Satış İşlemleri Sırasında Ödenen  Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

2.1.2.3.5. Üç Aylık Dönem İçerisinde Aynı Türden Menkul  Kıymet veya Diğer Sermaye Piyasası Aracı ile İlgili  Olarak Birden Fazla Alım Satım İşlemi Yapılması

2.1.2.3.6. Dövize, Altına veya Başka Bir Değere Endeksli  Menkul Kıymet Veya Diğer Sermaye Piyasası  Araçlarının Elden Çıkarılmasında  Tevkifat Matrahı

2.1.2.3.7. Yabancı Para Cinsinden İhraç Edilen Menkul  Kıymetler veya Diğer Sermaye Piyasası Araçlarında  Kur Farkının Tevkifat Matrahına Etkisi

2.1.2.3.8. Sermaye Artırımları Dolayısıyla Sahip Olunan  Hisse Senetlerinin İktisap Tarihleri

2.1.2.3.8.1. Sermaye ve Kar Yedeklerinin Sermayeye Eklenmesi  Dolayısıyla Sahip Olunan Hisse Senetlerinin  İktisap Tarihi

2.1.2.3.8.2. Bedelli Sermaye Artırımı Sonucu Sahip Olunan  Hisse Senetlerinin İktisap Tarihi

2.1.2.3.8.3. Geçici İlmühaberlerden Elde Edilen Gelirler

2.1.2.3.9. Sermaye Artırımları Sonucunda Sahip Olunan  Hisse Senetlerinin Alış Bedeli

2.1.2.3.9.1. Sermaye Yedeklerinin Sermayeye Eklenmesi  Dolayısıyla Sahip Olunan Hisse  Senetlerinin Alış Bedeli

2.1.2.3.9.2. Kar Yedeklerinin Sermayeye Eklenmesi Dolayısıyla  Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Alış Bedeli

2.1.2.3.9.3. Bedelli Sermaye Artırımı Sonucu Sahip  Olunan Hisse Senetlerinin Alış Bedeli

2.1.2.3.10. Rüçhan Hakkı Kuponlarının Satışı Halinde  Alış Bedelinin Tespiti

2.1.2.3.11. Kuponlu Tahvillerde Alış Bedeli

2.1.2.3.12. Veraset Yoluyla veya İvazsız Olarak Edinilen  Menkul Kıymetlerde Alış Bedeli Olarak  Dikkate Alınacak Tutar

2.1.2.3.13. Menkul Kıymet veya Diğer Sermaye Piyasası  Aracının Başka Bir Banka veya Aracı Kuruma Nakli

2.1.2.3.14. Menkul Kıymet veya Diğer Sermaye  Piyasası Aracının  Fiziken Bir Banka veya Aracı Kuruma Teslim Edilmesi

2.1.2.3.15. Menkul Kıymet veya Diğer Sermaye Piyasası  Aracının İtfası Halinde Tevkifat Matrahı

2.1.2.3.16. Menkul Kıymetlerin veya Diğer Sermaye Piyasası  Araçlarının Herhangi Bir Menkul Kıymet veya Diğer  Sermaye Piyasası Aracına Bağlı Olmayan Dönemsel  Getirilerinde Tevkifat Matrahı

2.1.2.3.17. Menkul Kıymetlerin veya Diğer Sermaye Piyasası  Araçlarının Ödünç İşlemlerinden Sağlanan  Gelirlerde Tevkifat Matrahının  Belirlenmesi

2.1.3. Hisse Senetleri Ve İştirak Hisselerinden Elde  Edilen  Kar Paylarının Vergilendirilmesi

2.1.3.1. Genel Açıklama

2.1.3.2. Kar Payları Üzerinden Yapılacak Stopaj

2.1.3.3. 2003 ve Daha Sonraki Dönemlere Ait Kurum  Kazançlarından Elde Edilen Kar Paylarının  Vergilendirilmesi

2.1.3.4. Kar Payını Elde Edenlerin Hukuki Statülerinin Önemi

2.1.3.5. 2002 ve Daha Önceki Dönemlere Ait Kurum  Kazançlarının Dağıtılması Halinde  Tevkifat Uygulaması

2.1.3.6. 2002 ve Daha Önceki Dönemlere Ait Kurum  Kazançlarından Kar Payı Elde Eden Gerçek  Kişilerin Vergilendirilmesi

2.1.3.7.   G.V.K.’nın Geçici 61. Maddesi Uyarınca  Tevkifata Tabi Tutulmuş Kazançlar

2.1.3.8. Yurt Dışından Elde Edilen Kar Paylarının  Türkiye'de Vergilendirilmesi

2.1.3.9. Kontrol Edilen Yurt Dışı İştiraklerden Elde  Edilen Kâr Payları

2.1.3.10. Adi Komandit Şirketlerde Elde Edilen Kâr  Payların Vergilendirilmesi

2.1.3.11. Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmalarına Göre Vergileme

2.2. TAHVİL VE HAZİNE BONOLARINDAN ELDE EDİLEN  KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

2.2.1. 2006-2015 Yılları Arasında Tahvil ve Hazine  Bonolarından Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

2.2.1.1. Genel Açıklama

2.2.1.2. Tevkifat Uygulamasının Başlangıcı

2.2.1.3.   01.01.2006 Tarihinden Önce İhraç Edilen Her Nev’i  Tahvil ve Hazine Bonolarından  2006-2015 Yılları Arasında Elde Edilen Faiz  Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2.2.1.3.1. 01.01.2006 Tarihinden Önce Türkiye’de İhraç  Edilenlerden Elde Edilen Faiz Gelirlerinin  Vergilendirilmesi

2.2.1.3.2. 01.01.2006 Tarihinden Önce İhraç Edilen  Eurobondlardan Elde Edilen Faiz Gelirlerinin  Vergilendirilmesi

2.2.1.3.3. Dar Mükelleflerce Beyan Edilmeyecek  Eurobond Gelirleri

2.2.1.3.4. 01.01.2006 Tarihinden Önce İhraç Edilen Özel  Kesim Tahvillerinden Elde Edilen Faiz  Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2.2.2.2. 01.01.2006 Tarihinden Sonra İhraç Edilen Devlet  Tahvili ve Hazine Bonolarından 2006-2015 Yılları  Arasında Elde Edilen Faiz Gelirlerinin  Vergilendirilmesi

2.2.2.3.   01.01.2006 Tarihinden Sonra İhraç Edilen Özel  Kesim Tahvil Faizlerinin Vergilendirilmesi

2.2.2.4. Yurtdışında İhraç Edilen Özel Sektör Tahvil  Faizi Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2.2.3. Tahvil ve Hazine Bonolarının 2006-2015 Yılları  Arasında Elden Çıkarılmasından Sağlanan  Kazançların Vergilendirilmesi

2.2.3.1. 01.01.2006 Tarihinden Önce İhraç Edilen Tahvil ve  Hazine Bonolarının Elden Çıkarılmasından  Sağlanan Alım-Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi

2.2.3.2. 01.01.2006 Tarihinden Sonra İhraç Edilen Tahvil ve  Hazine Bonolarının Elden Çıkarılmasından  Sağlanan Kazançların Vergilendirilmesi

2.2.3.3. 01.01.2006 Tarihinden Sonra İhraç Edilen  Eurobondların 2006-2015 Yılları Arasında   Elden Çıkarılmasından Sağlanan  Kazançların Vergilendirilmesi

2.3. MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU KATILMA  BELGELERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN  VERGİLENDİRİLMESİ

2.3.1. Genel Açıklama

2.3.2. Menkul Kıymetler Yatırım Fonları  Bünyesinde Yapılan  Vergilendirme

2.3.3. Tam Mükellef Kurum Ve Gerçek Kişilerin Menkul  Kıymet Yatırım Fonu Katılma Belgelerini İlgili Fona  İade Etmesi Durumunda Yapılacak Vergilendirme

2.3.4. Dar Mükellef Kurum Ve Gerçek Kişilerin Menkul  Kıymet Yatırım Fonu Katılma Belgelerini İlgili Fona  İade Etmesi Durumunda Yapılacak Vergilendirme

2.3.5. Hisse Senedi Yoğun Fonların Katılma Belgelerinin  Elden Çıkarılması Elde Edilen Kazançlar

2.3.6. Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin İadesine İlişkin  İşlemlerden Doğan Zararların Mahsubu

2.4. MEVDUAT FAİZLERİ, ÖZEL FİNANS KURUMLARINDAN  ELDE EDİLEN KAR PAYLARI VE REPO GELİRLERİNİN  VERGİLENDİRİLMESİ

2.4.1. Mevduat Faizleri, Repo Gelirleri Ve Özel Finans  Kurumlarından Elde Edilen Kar Paylarının  Vergilendirilmesine İlişkin Ortak Hükümle

2.4.1.1. Tevkifata Tabi Gelirler

2.4.1.2. Tevkifat Yapmak Zorunda Olanlar

2.4.1.3. Gelirleri Üzerinden Tevkifat Yapılacak Kişiler

2.4.1.4. Tevkifat Matrahının Tespiti

2.4.1.5. Tevkifat Oranı

2.4.1.6. Tevkifat Dönemi

2.4.1.8. Beyan ve Ödeme

2.4.2. Mevduat Faizlerinin Vergilendirilmesi

2.4.3. Repo Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2.4.4. Özel Finans Kurumlarından Elde Edilen Kar  Paylarının Vergilendirilmesi

2.5. VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN  ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

2.5.1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmesi

2.5.2. Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinden  Doğan Kazançların Vergilendirilmesi

2.5.2.1. Forward

2.5.2.2. Swap İşlemleri

2.5.2.3. Opsiyon Sözleşmeleri

2.5.3. GVK’nın Geçici 67. Maddesi Kapsamında Vadeli  İşlem ve Obsiyon Sözleşmelerinden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

2.5.3.1. Kurumlar Vergisi Mükelleflerince Elde Edilen  Gelirlerin Vergilendirilmesi

2.5.3.1.1. Tam Mükellef Kurumlar Tarafından Elde  Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

2.5.3.1.2. Dar Mükellef Kurumlar Tarafından Elde Edilen  Gelirlerin Vergilendirilmesi

2.5.3.2. Gelir Vergisi Mükelleflerince Elde Edilen  Gelirlerin Vergilendirilmesi

2.5.3.2.1. Tam Mükellef Gerçek Kişiler Tarafından Elde  Edilen VOB Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2.5.3.2.2. Dar Mükellef Gerçek Kişiler Tarafından Elde  Edilen VOB Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2.6. ARACI KURULUŞ VARANTLARINDAN ELDE EDİLEN  GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

2.6.1. Genel Olarak Varant

2.6.2. Varantlardan Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

2.6.3. Dövize Endeksli Varantların Vergilendirilmesi

2.7. ALACAK FAİZLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2.8. OFF-SHORE (KIYI BANKACILIĞINDAN) ELDE EDİLEN  GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

2.9. ALTINA ENDEKSLİ YATIRIM HESAPLARININ  VERGİLENDİRİLMESİ

2.9.1. Altına Endeksli Yatırım Hesapların Niteliği

2.9.2. Elde Edilen Gelirlerin Vergi Kanunları  Karşısındaki Durumu

2.9.2.1. Vadesiz Altın Depo Hesaplarında Elde  Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

2.9.2.2.   Vadeli Altın Depo Hesaplarından Elde Edilen  Gelirlerin Vergilendirilmesi

2.10. KİRA SERTİFİKALARINDAN ELDE EDİLEN  GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

2.10.1. Türkiye'de İhraç Edilen Kira Sertifikalarından  Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

2.10.2. Yurtdışında İhraç Edilen Kira Sertifikalarından  Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

3. KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN TİCARİ  FAALİYET KAPSAMINDA ELDE ETTİĞİ MENKUL KIYMET  GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

3.1. TAM MÜKELLEF KURUMLARIN MENKUL KIYMETLER  VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINDAN  ELDE ETTİKLERİ GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

3.1.1. Tam Mükellef Kurumların Elde Ettikleri  G.V.K.’nın Geçici 67. Maddesinin (1), (2), (3) ve (4)  Numaralı Fıkrası Hükümleri Uyarınca Tevkifata  Tâbi Tutulan Kazançların Vergilendirilmesi

3.1.1.1. Tam Mükellef Bankalar ve Aracı Kurumların  Menkul Kıymetlerden Elde Edecekleri  Gelirlerin Vergilendirilmesi

3.1.1.2. Tam Mükellef Kurumların İştirak Hissesi Satış  Kazançları ve İştirak Hissesi Kar Paylarının  Vergilendirilmesi

3.1.1.2.1. Tam Mükellef Kurumların İştirak Hissesi  Satış Kazançlarının Vergilendirilmesi

3.1.1.2.2. Tam Mükellef Kurumların Elde Ettikleri Kar  Paylarının Vergilendirilmesi

3.1.1.3. Tam Mükellef Menkul Kıymet Yatırım Fon ve  Ortaklıklarının Portföy Kazançlarının Vergilendirilmesi

3.1.2. G.V.K.’nın Geçici 67. Maddesinin (1), (2), (3) ve  (4) Numaralı Fıkrası Hükümleri Uyarınca Yapılan  Tevkifatın Kurumlar Vergisinden Mahsubu

3.1.2.1. Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergiye Mahsup

3.1.2.2. Mevduat Faizleri ve Repo Gelirleri Üzerinden  Yapılan Tevkifatın  Beyanname Üzerinden  Hesaplanan Vergiye Mahsubu

3.1.2.3.   Diğer Vergi Borçlarına Mahsup

3.1.3. Tam Mükellef Kurumların Menkul Kıymet Yatırım  Fonu Katılma Belgeleri ile Menkul Kıymet  Yatırım Ortaklıkları Hisse Senetlerinden Elde  Ettikleri Kazançların Vergilendirilmesi

3.1.4. Türev Ürünlerden Elde Edilen Kurum  Kazançlarının Tespiti

3.1.4.1. Forward İşlemleri

3.1.4.2. Swap İşlemleri

3.1.4.2.1. Para Swapı

3.1.4.2.2. Faiz Swapı

3.1.4.3. Opsiyon Sözleşmeleri

3.1.4.3.1. Opsiyon Primi

3.1.4.3.2. Opsiyon Sözleşmesi

3.1.4.4. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası İşlemleri

3.1.4.5. Aracı Kuruluş Varantları

3.2. DAR MÜKELLEF KURUMLARIN ELDE ETTİĞİ MENKUL  KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

3.2.1. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'na  Göre Dar Mükellef Kurumların Vergilendirilmesine İlişkin Genel Bilgi

3.2.2. Dar Mükellef Kurumların G.V.K.’nın Geçici  67. Maddesinin (1), (2), (3) ve (4) Numaralı Fıkrası  Hükümleri Uyarınca Tevkifata Tâbi Tutulan  Kazançların Vergilendirilmesi

3.2.2.1. Dar Mükellef Kurumların İştirak Hissesi Satış  Kazançları ve İştirak Hissesi Kar Paylarının  Vergilendirilmesi

3.2.2.1.1 Dar Mükellef Kurumların İştirak Hissesi Satış  Kazançlarının Vergilendirilmesi

3.2.2.1.2. Dar Mükellef Kurumların Elde Ettikleri Kar  Paylarının Vergilendirilmesi

3.2.2.2. Dar Mükellef Menkul Kıymet Yatırım Fon ve  Ortaklıklarının Portföy Kazançlarının  Vergilendirilmesi

3.2.2.3. Dar Mükellef Kurumların Menkul Kıymet Yatırım  Fonu Katılma Belgeleri ile Menkul Kıymet  Yatırım Ortaklıkları Hisse Senetlerinden Elde  Ettikleri Kazançların Vergilendirilmesi

3.2.3. Dar Mükellef Kurumlarca Yapılan Türev İşlemlerde Vergi Kesintisi

3.2.3.1. Forward İşlemleri

3.2.3.2. Swap İşlemleri

3.2.3.2.1. Para Swapı

3.2.3.2.2. Faiz Swapı

3.2.3.3. Opsiyon Sözleşmeleri Ve Opsiyon Primi

3.2.3.4. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası İşlemleri

3.2.3.5. Aracı Kuruluş Varantları

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


4. MENKUL KIYMETLERDEN ELDE EDİLEN  GELİRLERİN BEYANI

4.1. MENKUL SERMAYE İRADI SAYILAN GELİRLER

4.2. GVK GEÇİCİ 67’NCİ MADDE UYARINCA  YAPILMASI GEREKEN TEVKİFAT

4.3. GVK 94’ÜNCÜ MADDE UYARINCA YAPILMASI GEREKEN TEVKİFAT

4.4. MENKUL SERMAYE İRATLARININ YILLIK BEYANNAME İLE BEYAN EDİLMESİ

4.4.1. Tutarı Ne Olursa Olsun Beyan Edilmeyecek  Menkul Sermaye İratları

4.4.2. Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinin  1-d hükmü uyarınca 1.390 TL’lik Tutarı Aşması  Halinde Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları

4.4.3. 26.000 TL’lik Tutarı Aşması Halinde Beyan  Edilecek Menkul Sermaye İratları

4.4.4. İndirim Oranı Uygulanarak Beyan Edilecek  Menkul Sermaye İratları

4.4.5. Devlet Tahvili, Hazine Bonosu Ve  Eurobondlardan Elde Edilen Gelirler

4.4.6. Özel Sektör Tahvilleri Ve Kira Sertifikalarından Elde Edilen Gelirler

4.4.7. Kar Paylarının Vergilendirilmesi

4.4.8. Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşların Elde Ettiği  Menkul Sermaye İratlarının Beyanı

4.5. G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE KAPSAMINDA  VERİLECEK İHTİYARİ BEYANNAME

4.5.1. İhtiyari Beyanname

4.5.2. Aynı Tür Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye  Piyasası Araçlarının Sınıflandırılması

4.6. DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLERİN GEÇİCİ 67 NCİ  MADDE KAPSAMINDA YAPACAKLARI İŞLEMLER

4.7. MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANINA  İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

4.7.1. Beyannamenin Verilme Zamanı Ve Yeri

4.7.2. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Yapılacak  İndirimler

4.7.3. Beyan Edilen Gelir Üzerinden Hesaplanacak  Verginin Oranı

4.7.4. Hesaplanan Verginin Ödeme Zamanı Ve Yeri

4.7.5. Taksitlerin Birinin Veya Tamamının Zamanında  Ödenmemesinin Sonuçları

4.7.6. Beyanname Verilmemesi Veya Gelirin Eksik Beyanı  Halinde Uygulanacak Yaptırımlar Ve Mükeleflerin  Müracaat Yolları

4.7.7. Beyan Edilen Gelir Üzerinden Ödenen  Vergilerin Mahsubu

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

EK 1: MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN  VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖZET TABLO

EK 2: G.V.K. GEÇİCİ 67/11. MADDESİNE GÖRE  İHTİYARİ BEYANNAME

EK 3: VERGİ TAHSİL YETKİSİ VERİLEN BANKALAR

KAYNAKÇA

Ödemeleriniz Havale / EFT yolu ile yapabileceğiniz gibi, sitemiz üzerinden güvenli bir şekilde, tüm kredi kartlarınız ile de yapabilirsiniz.
Benzer ürünler
Uluslararası Kalite Kontrol, Denetim, İnceleme, Diğer Güvence ve İlgili Hizmetler Standartları El Kitabı 2013
Uluslararası Kalite Kontrol, Denetim, İnceleme, Di...
69 .44 TL + KDV
Detay
Türk Ticaret Kanunu (ciltli)
Türk Ticaret Kanunu (ciltli)
37 .04 TL + KDV
Detay
Şerhli, İçtihatlı ve Dipnotlu TÜRK TİCARET KANUNU
Şerhli, İçtihatlı ve Dipnotlu TÜRK TİCARET KANUNU...
138 .89 TL + KDV
Detay
KOBİ’lerde Finansal Raporlama
KOBİ’lerde Finansal Raporlama
37 .04 TL + KDV
Detay
Mu-den.com.tr, MU-DEN Muhasebe Denetim Basın Yayın A.Ş.
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Sitede yer alan resim, çizim, fotoğraf, yazı ve diğer içerikler yazılı izin alınmadan kaynak gösterilerek dahi kısmen de olsa alıntı yapılamaz, kopyalanamaz,basılı ve elektronik mecralarda yayınlanamaz, çoğaltılıp dağıtılamaz. © 2012
E-Ticaret