MU-DEN Muhasebe Denetim Basın Yayın A.Ş.
Ana Sayfa Hoş geldiniz! Üye Girişi yapın veya Ücretsiz Kayıt olun. Yardım
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Kurumsal Kitaplar Süreli Yayınlar Çok Satanlar Müşteri Hizmetleri İletişim
Güvenli Ödeme
Mu-den.com.tr üzerinden kredi kartınız ile yaptığınız tüm alışverişler güvenlidir.
Kredi Kartı ile Ödeme
Mu-den.com.tr üzerinden tüm kredi kartlarınız ile güvenli bir şekilde ödeme yapabilirsiniz.
Bize Ulaşın
T: (312) 586 00 00
F: (312) 586 00 17
muden@mu-den.com.tr
Şehit Gönenç Sokak No : 28 / 3 Anıttepe 06570 - Ankara

Ertelenmiş Vergi, Muhasebe Kitapları

Ürün no: 10465
Fiyat
46.30 TL + KDV (%8)
KDVli fiyat
50.00 TL
* Ücretsiz Kargo
Boyut
16X24
Sayfa
516
Kağıt
1. Hamur
Ürünü paylaş

Örnek Uygulamalarla

ERTELENMİŞ VERGİ

Ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına Geçiş

 

 

Ertelenmiş verginin hesaplanması, raporlanması  ve uygulaması zor olarak değerlendirilmektedir. Ertelenmiş verginin finansal tablolarda doğru şekilde raporlanması doğal olarak, diğer tüm standartların uygulama başarısını da etkilemektedir.

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının uygulamasında  bir adım oluşturacak bu çalışma, sadece teorik olarak ertelenmiş vergi kavramını değil, aynı zamanda uygulama örneklerini de içermektedir. Özel bir durum olarak da ifade edilebilecek ilk geçiş uygulaması da kapsamda yer almaktadır.

Ertelenmiş Vergi Finansal Raporlama Standartları uygulamada önemli tereddütler yaşanan bir alanı oluşturmaktadır. Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler veya kar üzerinden alınan vergiler olarakta adlandırılan TMS 12 Gelir Vergileri, ticari kar ile mali kar arasında ortaya çıkan ve ertelenen vergi etkisi yaratan geçici farkları incelemektedir.

Prof. Dr. Orhan Çelik tarafından hazırlanan bu değerli çalışma örnek uygulamalarla Ertelenmiş Vergi ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına Geçişi ayrıntılı bir şekilde ele almaktadır. Örnek uygulamalar konunun uygulayıcılarına bilgiler sunmaktadır.

 

YAZAR

Prof. Dr. Orhan ÇELİK

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü

Muhasebe Finansman Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

 

 

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ                                       

BİRİNCİ BÖLÜM

DÖNEM VERGİ GİDERİ ve ERTELENMİŞ  VERGİ KAVRAMI

I.            VERGİ GİDERİNİN DOĞASI ve RAPORLANMASI        

A.          Finansal Raporlama Mantığında Vergi Gideri 

B.          Yasal Vergi Karşılığının Vergi Giderine Dönüşmesi   

II.           DÖNEM VERGİ GİDERİNİN RAPORLANMASINA İLİŞKİN STANDARTLAR ve KAPSAMI  

 

İKİNCİ BÖLÜM

DÖNEM VERGİ GİDERİ ve CARİ DÖNEM VERGİSİ

I.            DÖNEM VERGİ GİDERİNİN BİLEŞENLERİ

II.           CARİ DÖNEM VERGİSİNİN HESAPLANMASI ve MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

A.          Cari Dönem Vergisinin Hesaplanması

B.          Cari Dönem Vergisinin Muhasebeleştirilmesi

  1.         Cari Dönem Vergi Karşılığının Muhasebeleştirilmesi 

  2.         Mali Zararın Geriye veya İleriye Taşınması     

              a)         Mali Zararın Geriye Taşınması

              b)         Mali Zararın İleriye Taşınması

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ERTELENMİŞ VERGİ

I.            DÖNEM VERGİ GİDERİNİN BİR BİLEŞENİ OLARAK ERTELENMİŞ VERGİ GİDERİ veya GELİRİ      

II.           ERTELENMİŞ VERGİ TUTARININ HESAPLAMASI ve FİNANSAL TABLOLARDA RAPORLANMASI    

A.          Geçici Farklar ve Ertelenmiş Vergi     

  1.         Geri Kazanımları veya Ödenmeleri Vergilendirilebilir Karı Etkileyen Varlıkların ve Borçların Belirlenmesi   

              a)         Geri Kazanımları ve Ödemeleri Vergilendirilebilir Kârı Etkileyen Kalemler    

              b)         Geri Kazanımları ve Ödenmeleri Vergilendirilebilir Kârı Etkilemeyen Kalemler     

B.          Vergiye Esas Değerin Belirlenmesi    

  1.         Varlıkların Vergiye Esas Değeri          

  2.         Borçların Vergiye Esas Değeri

  3.         Vergiye Esas Değerin Belirlenmesinde Özellikli Durumlar

              a)         Vergiye Esas Değeri Olmakla Birlikte Bilançoda Varlık veya Borç Olarak Raporlanmayan Kalemler     

              b)         Varlık ve Borç Kalemlerinin Vergiye EsasDeğerinin Olup Olmadığının Açık Olmaması

              c)         Konsolide Vergi Beyannamesi Verilmesi Durumunda Vergiye Esas Değer    

C.          Geçici Farkların Hesaplanması           

D.          Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri ve Ertelenmiş Vergi Varlıklarının Hesaplanması       

  1.         Geçici Farklardan Kaynaklanan Ertelenmiş

              Vergi Yükümlülüğü ve Ertelenmiş Vergi Varlığı

             a)         Vergilendirilebilir Geçici Farklar ve Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

              b)         İndirilebilir Geçici Farklar ve Ertelenmiş Vergi Varlığı           

              c)         Vergilendirilebilir ve İndirilebilir Geçici Farkların İstisnaları 

  2.         Kullanılmamış Mali Zararlar ve Kullanılmamış Vergi Avantajları ve Ertelenmiş Vergi 

              a)         Kullanılmamış Mali Zararlar   

              b)         Kullanılmamış Vergi Avantajları

              c)         Kullanılmamış Mali Zararlar ve Kullanılmamış Vergi Avantajlarından Doğan Ertelenmiş Vergi Varlığının Raporlanmasında  Ön Koşul: Yeterli Vergilendirilebilir Kâr Raporlanacağının Muhtemel Olması

  3.         Gerçeğe Uygun Değeri ile Raporlanan Varlıklar ve  Ertelenmiş Vergi

  4.         Bağlı Ortaklıklar ve İştiraklerdeki Yatırımlar ile Müşterek Anlaşmalardaki Paylardan Kaynaklanan Ertelenmiş Vergi  

              a)         Yatırımların İç Vergi Değeri Farkları   

              b)         Yatırımların Dış Vergi Değeri Farkları 

  5.         İşletme Birleşmelerinde Ertelenmiş Vergi      

  6.         Kur Değişim Etkileri ve Ertelenmiş Vergi       

  7.         Hisse Bazlı Ödeme İşlemlerinden Doğan Dönem Vergisi ve Ertelenmiş Vergi          

  8.         Ertelenmiş Vergi Yükümlülüklerinin ve Ertelenmiş Vergi Varlıklarının İskontosu     

E.          Vergi Oranları Kullanılarak Ertelenmiş Verginin Ölçülmesi

  1.         Yürürlükte Olan veya Yürürlüğe Girmesi Kesine Yakın Olan Vergi Oranları  

  2.         Değişen Oranlı Vergiler          

              a)         Vergi Oranının Vergilendirilebilir Kârın Tutarına Bağlı Olması          

              b)         Vergi Oranlarının Yıllara Göre Farklılık Göstermesi   

              c)         Vergi tatilleri   

  3.         Geri Kazanma veya Ödeme Şekline Göre Vergi Oranının Değişmesi 

  4.         Temettü Ödemelerinde Uygulanan Vergi Oranı          

  5.         Vergi Statüsündeki Değişiklikler        

F.          Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü ve Ertelenmiş Vergi Varlığındaki Değişim

G.         Ertelenmiş Vergi Gideri veya Ertelenmiş Vergi Gelirinin Dağıtılması

H.          Netleştirme     

I.           Finansal Tabloda Sunumu     

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

AÇIKLANACAK BİLGİLER

I.            AÇIKLAMALARIN KAPSAMI   

II.           AÇIKLAMALARIN İÇERİĞİ      

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÖRNEK İŞLETME UYGULAMASI

 

I.            TFRS’YE İLK GEÇİŞ

II.           TFRS AÇILIŞ BİLANÇOSUNUN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ve ERTELENMİŞ VERGİNİN HESAPLANMASI 

A.          Finansal Tablo Kalemlerinin Düzeltilmesi

  1.         Hazır Değerler 

  2.         Menkul Kıymetler

  3.         Ticari ve Diğer Alacaklar        

  4.         Ticari ve Diğer Borçlar

  5.         Mali Borçlar    

  6.         Stoklar

  7.         Maddi Duran Varlıklar 

  8.         Maddi Olmayan Duran Varlıklar

  9.         Mali Duran Varlıklar    

  10.       Borç ve Gider Karşılıkları       

  11.       Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü          

  12.       Özkaynaklar

B.          Ertelenmiş Verginin Hesaplanması

C.          Yeniden Sınıflandırma ve TFRS Bilançoya Geçiş       

 

III.          ÖNCEKİ DÖNEMİN DÖNEM SONU BİLANÇOSUNUN

(31/12/2012 tarihli bilanço) DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ve

ERTELENMİŞ VERGİNİN HESAPLANMASI      

A.          Düzeltme Kayıtlarının Taşınması        

B.          Finansal Tablo Kalemlerinin Düzeltilmesi      

  1.         Hazır Değerler 

  2.         Menkul Kıymetler       

  3.         Ticari ve Diğer Alacaklar        

  4.         Ticari ve Diğer Borçlar

  5.         Mali Borçlar    

  6.         Stoklar

  7.         Maddi Duran Varlıklar 

  8.         Maddi Olmayan Duran Varlıklar         

  9.         Mali Duran Varlıklar    

  10.       Borç ve Gider Karşılıkları       

  11.       Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü          

  12.       Özkaynaklar    

C.          Ertelenmiş Verginin Hesaplanması    

D.          Yeniden Sınıflandırma ve TFRS Finansal Tablolara Geçiş

 

III.          TFRS’ye GEÇİŞ BİLANÇOSUNUN (31/12/2013 tarihli bilanço)

DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ve ERTELENMİŞ VERGİNİN HESAPLANMASI     

A.          Önceki Düzeltme Kayıtlarının Taşınması

B.          Finansal Tablo Kalemlerinin Düzeltilmesi

  1.         Hazır Değerler 

  2.         Menkul Kıymetler       

  3.         Ticari ve Diğer Alacaklar        

  4.         Ticari ve Diğer Borçlar

  5.         Mali Borçlar    

  6.         Stoklar

  7.         Maddi Duran Varlıklar 

  8.         Maddi Olmayan Duran Varlıklar         

  9.         Mali Duran Varlıklar    

  10.       Borç ve Gider Karşılıkları       

  11.       Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü          

  12.       Özkaynaklar    

B.          Ertelenmiş Verginin Hesaplanması    

C.          Yeniden Sınıflandırma ve TFRS Finansal Tablolara Geçiş     

 

EKLER

EK 1                                         

EK 2                                         

EK 3                             

 

KAYNAKÇA       

 

ŞEKİLLER

 

Şekil 1   :           Gelir Tablosunda Vergi Karşılığı        

Şekil 2   :           Raporlanan Vergi(ler) 

Şekil 3   :           Ertelenmiş Verginin Kaynakları          

Şekil 4   :           Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü ve Ertelenmiş Vergi Varlığının Kaynakları    

Şekil 5   :           Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü ve Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesaplama ve Raporlama Adımları     

Şekil 6   :           Bilanço Kalemlerinden Ertelenmiş Vergi Oluşması

Şekil 7   :           Varlık Kalemlerinde Vergiye Esas Değer        

Şekil 8   :           Borç Kalemlerinde Vergiye Esas Değer          

Şekil 9   :           Konsolide Finansal Tablolarda Vergiye Esas Değer

Şekil 10  :           Geçici Farkların Nedenleri

Şekil 11  :           Geçici Farkların Bileşenleri

Şekil 12  :           Ertelenmiş Vergi Borcunun Hesaplanması

Şekil 13  :           Vergilendirilebilir Geçici Fark ve Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

Şekil 14  :           İndirilebilir Geçici Fark ve Ertelenmiş Vergi Varlığı

Şekil 15  :           Varlığın veya Borcun İlk Muhasebeleştirilmesinden Kaynaklanan Ertelenmiş Vergi  

Şekil 16  :           Varlığın veya Borcun İlk Muhasebeleştirilmesinde Ortaya Çıkan Geçici Farklar        

Şekil 17  :           Ödenecek Verginin Bileşenleri ve Vergi Avantajları   

Şekil 18  :           Ertelenmiş Vergi Gideri veya Gelirinin Dağıtılması    

Şekil 19  :           Ertelenmiş Vergi Gideri veya Gelirinin Raporlanması

Şekil 20  :           TFRS Geçiş Süreci     

 

TABLOLAR

Tablo 1 : Küresel Ölçekte İşletmelerin Vergi Ödemeleri           

Tablo 2 : Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Doğuran Geçici Farklar

Tablo 3 : Ertelenmiş Vergi Varlığı Doğuran Geçici Farklar       

Tablo 4 : Geçici Farkı Doğuran Kalemler ve Geçici Farkın Niteliği       

Tablo 5 : Gelir Vergisi ve İlişkili Bilgilerin Finansal Tablolarda Sunumu        

 

ÖRNEKLER

2.II.1      Vergilendirilebilir kâr

2.II.2      Cari dönem vergisinin muhasebeleştirilmesi 

2.II.3      Geçici verginin muhasebeleştirilmesi

2.II.4      Zararın geriye taşınması

2.II.5      Zararın ileriye taşınması         

3.II.1      Vergilendirilebilir kârı etkileyen kalemler- faiz tahakkuku

3.II.2      Vergilendirilebilir kârı etkileyen kalemler- alacak       

3.II.3      Vergilendirilebilir kârı etkileyen kalemler- garanti yükümlülüğü

3.II.4      Vergilendirilebilir kârı etkilemeyen kalemler- alacak

3.II.5      Vergilendirilebilir kârı etkilemeyen kalemler- borç     

3.II.6      Vergilendirilebilir kârı etkilemeyen kalemler- idari para cezası          

3.II.7      Net etkinin sıfır olması- mal satışı      

3.II.8      Vergi oranının sıfır olması- yatırım amaçlı gayrimenkul        

3.II.9      Vergiye esas değer- maddi duran varlık         

3.II.10     Vergiye esas değer- alacak     

3.II.11     Vergiye esas değer- alacak     

3.II.12     Vergiye esas değer- iştirak yatırımı

3.II.13     Vergiye esas değer- verilen avans      

3.II.14     Vergiye esas değer- garanti yükümlülüğü      

3.II.15     Vergiye esas değer- garanti yükümlülüğü      

3.II.16     Vergiye esas değer- borç        

3.II.17     Vergiye esas değer- ödenecek ceza yükümlülüğü      

3.II.18     Vergiye esas değer- banka kredisi      

3.II.19     Bilançoda raporlanmayan kalemler-araştırma giderleri          

3.II.20     Vergiye esas değerin olup olmadığının

belirsizliği- hisse senedi yatırımı        

3.II.21     Konsolide vergi beyannamesi verilememesi  

3.II.22     Konsolide vergi beyannamesi verilmesi        

3.II.23     Varlıklarda geçici fark- maddi duran varlık     

3.II.24     Varlıklarda geçici fark- alacak 

3.II.25     Varlıklarda geçici fark- yatırım amaçlı gayrimenkul

3.II.26     Varlıklarda geçici fark- alım satım amaçlı finansal yatırım     

3.II.27     Borçlarda geçici fark- garanti yükümlülüğü

3.II.28     Borçlarda geçici fark- çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar        

3.II.29     Vergiye esas değeri sıfır olan kalemler- araştırma giderleri

3.II.30     Vergilendirilebilir geçici fark- maddi duran varlık      

3.II.31     Vergilendirilebilir geçici fark- hisse senedi yatırımı   

3.II.32     Vergilendirilebilir geçici fark- alım satım amaçlı hisse senedi yatırımı

3.II.33     Vergilendirilebilir geçici fark- alacakların yaşlandırılması     

3.II.34     Vergilendirilebilir geçici fark- garanti yükümlülüğü

3.II.35     Vergilendirilebilir geçici fark- borçların itfa edilmiş maliyet değeri

3.II.36     Vergilendirilebilir geçici fark- vadeli mevduatı itfa edilmiş maliyet değeri ile ölçümü

3.II.37     Vergilendirilebilir geçici fark- iştirak yatırımları, özkaynak yöntemi  

3.II.38     Vergilendirilebilir geçici fark- çalışanlara sağlanan faydalar  

3.II.39     Vergilendirilebilir geçici fark- Finansal yatırım, tahvil yatırımı

3.II.40     İndirilebilir geçici fark- garanti yükümlülüğü

3.II.41     İndirilebilir geçici fark- alacakların itfa edilmiş maliyet değeri

3.II.42     İndirilebilir geçici fark- aktifleştirilemeyen giderler- kuruluş ve örgütlenme giderleri, araştırma giderleri    

3.II.43     İndirilebilir geçici fark- maddi duran varlıklar

3.II.44     İndirilebilir geçici fark- şüpheli ticari alacaklar          

3.II.45     İndirilebilir geçici fark- yatırım amaçlı gayrimenkul

3.II.46     İndirilebilir geçici fark- araştırma giderleri

3.II.47     İndirilebilir geçici fark- garanti yükümlülükleri          

3.II.48     İndirilebilir geçici fark- kıdem tazminatı karşılığı       

3.II.49     İndirilebilir geçici farkın raporlanmasında ön koşul  

3.II.50     İndirilebilir geçici farkın raporlanmasında vergi planlaması  

3.II.51     Ertelenmiş vergi varlıklarının tekrar değerlendirilmesi          

3.II.52     Şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesi

3.II.53     Şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesi- itfa edilemeyen şerefiye          

3.II.54     Şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesi- değer düşüklüğü        

3.II.55     Şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesi- şerefiye itfa edilebilir  

3.II.56     Şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesi- ertelenmiş vergi varlığı           

3.II.57     Varlıkların ilk muhasebeleştirilmesi- maddi duran varlık       

3.II.58     Varlıkların ilk muhasebeleştirilmesi- devlet teşvikleri

3.II.59     Kullanılmamış mali zarar       

3.II.60     Kullanılmamış vergi avantajı  

3.II.61     Varlıkların gerçeğe uygun değerle ölçülmesi 

3.II.62     Yatırımların iç vergi değeri

3.II.63     Yatırımların dış vergi değeri   

3.II.64     Yatırımların dış vergi değeri   

3.II.65     Yatırımların dış vergi değeri   

3.II.66     İşletme birleşmeleri    

3.II.67     İşletme birleşmeleri    

3.II.68     Kur değişim etkileri- varlık alımı        

3.II.69     Kur değişim etkileri- yabancı işletme yatırımı

3.II.70     Yürürlüğe girecek vergi oranları        

3.II.71     Yürürlüğe girecek vergi oranları        

3.II.72     Yürürlüğe girecek vergi oranları        

3.II.73     Değişen oranlı vergiler           

3.II.74     Değişen oranlı vergiler- yıllara göre farklılaşma         

3.II.75     Değişen oranlı vergiler

3.II.76     Değişen oranlı vergiler

3.II.77     Değişen oranlı vergiler

3.II.78     Değişen oranlı vergiler

3.II.79     Geri kazanma şekline göre değişen oranlı vergiler

3.II.80     Değişen oranlı vergiler           

3.II.81     Temettülerde uygulanan vergi oranları          

3.II.82     Ertelenmiş verginin dağıtımı- kâr veya zarar içinde raporlama

3.II.83     Ertelenmiş verginin dağıtımı- diğer kapsamlı kâr veya zarar içinde raporlanan

Ödemeleriniz Havale / EFT yolu ile yapabileceğiniz gibi, sitemiz üzerinden güvenli bir şekilde, tüm kredi kartlarınız ile de yapabilirsiniz.
Benzer ürünler
KOBİ’lerde Finansal Raporlama
KOBİ’lerde Finansal Raporlama
37 .04 TL + KDV
Detay
 Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi
Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi
27 .78 TL + KDV
Detay
Uluslararası Kalite Kontrol, Denetim, İnceleme, Diğer Güvence ve İlgili Hizmetler Standartları El Kitabı 2013
Uluslararası Kalite Kontrol, Denetim, İnceleme, Di...
69 .44 TL + KDV
Detay
Türk Ticaret Kanunu (ciltli)
Türk Ticaret Kanunu (ciltli)
37 .04 TL + KDV
Detay
Şerhli, İçtihatlı ve Dipnotlu TÜRK TİCARET KANUNU
Şerhli, İçtihatlı ve Dipnotlu TÜRK TİCARET KANUNU...
138 .89 TL + KDV
Detay
Mu-den.com.tr, MU-DEN Muhasebe Denetim Basın Yayın A.Ş.
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Sitede yer alan resim, çizim, fotoğraf, yazı ve diğer içerikler yazılı izin alınmadan kaynak gösterilerek dahi kısmen de olsa alıntı yapılamaz, kopyalanamaz,basılı ve elektronik mecralarda yayınlanamaz, çoğaltılıp dağıtılamaz. © 2012
E-Ticaret