MU-DEN Muhasebe Denetim Basın Yayın A.Ş.
Ana Sayfa Hoş geldiniz! Üye Girişi yapın veya Ücretsiz Kayıt olun. Yardım
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Kurumsal Kitaplar Süreli Yayınlar Çok Satanlar Müşteri Hizmetleri İletişim
Güvenli Ödeme
Mu-den.com.tr üzerinden kredi kartınız ile yaptığınız tüm alışverişler güvenlidir.
Kredi Kartı ile Ödeme
Mu-den.com.tr üzerinden tüm kredi kartlarınız ile güvenli bir şekilde ödeme yapabilirsiniz.
Bize Ulaşın
T: (312) 586 00 00
F: (312) 586 00 17
muden@mu-den.com.tr
Şehit Gönenç Sokak No : 28 / 3 Anıttepe 06570 - Ankara

Şerhli, İçtihatlı ve Dipnotlu TÜRK TİCARET KANUNU, Muhasebe Kitapları

Ürün no: 10468
Fiyat
138.89 TL + KDV (%8)
KDVli fiyat
150.00 TL
* Ücretsiz Kargo
Boyut
16X24
Sayfa
2152
Kağıt
1. Hamur
Ürünü paylaş

Şerhli, İçtihatlı ve Dipnotlu
TÜRK TİCARET KANUNU

Şerhli, İçtihatlı ve Dipnotlu Türk Ticaret Kanunu isimli kitap, Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişikliklerin işlenmesi ile güncel bir metni okurlara sunmaktadır. 

26.06.2012 tarih ve 6335 sayılı, 04.07.2012 tarih ve 6353 sayılı, 28.03.2013 tarih ve 6455 sayılı, 25.04.2013 tarih ve 6462 sayılı ve 12.07.2013 tarih ve 6495 sayılı Kanunlarla yapılan ekleme, değişiklik ve yürürlükten kaldırılma düzenlemeleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu Kanunun yürürlüğüne dair 6103 sayılı Kanunda ilgili yerlerine titizlikle işlenmiş ve bunun yanında 6102 sayılı yeni Ticaret Kanununa ve bu kanunda değişikler yapan 6335 sayılı Kanunun çıkarılmasına gerek  duyulan hususlara ilişkin açıklamalarımız Kitabın "Kısaltmalar"dan sonraki kısımda yer alan "Cumhuriyet Dönemi Ticaret Kanunları" başlığı altındaki bölüme konulmuştur.

Şerhli, İçtihatlı ve Dipnotlu TÜRK TİCARET KANUNU adlı bu kitap; başta Üniversitelerin Hukuk Fakülteleri ile tedrisatında hukuk ve ekonomi eğitimi bulunan tüm fakültelerin; ticaret hukuku konusunda tez hazırlayanları, araştırma görevlileri ve öğrencileri olmak üzere, Baro ve ilgili Meslek Odaları görevlilerine, Yargıçlara, Kurumların Hukuk Müşavirlerine, Avukatlara, Yeminli Mali Müşavirlere ve Serbest Muhasebeci Mali  Müşavirlere, Ticaret şirketleri yöneticileri ve ortaklarına ve ilgi duyan diğer hukukçu, maliyeci ve tacirler dahil tüm okuyuculara sunulmak üzere kaynak kitap olması dileğiyle hazırlanmıştır. 

Öncelikle 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ile bu Kanunun Yürürlüğü hakkındaki 6103 sayılı kanunun doğru ve temiz  metinlerini bugün itibariyle son haliyle ortaya koymaktır. Kanunun kendi içinde çeşitli maddeleriyle iç bağlantılar ve başta Türk Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanunu, İcra İflas Kanunu, Vergi Kanunları ve ticarete konu her çeşit faaliyetlerle ilgili diğer tüm kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler ve yönetmelikler ile uluslararası sözleşmeler arasında dış bağlantılar kurulmasını sağlamak için maddeler arası ve ilgili mevzuatlara yollamalar yapmak suretiyle uygulayıcılara ışık tutmaktır.Gerektiğinde Hakimi kanun hükümleri gibi bağlayan Yargıtay Hukuk ve Ceza Genel Kurulları ile Hukuk ve Ceza Daireleri emsal içtihatlarına yeni Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri altında yer verilmesi suretiyle uygulayıcılara yol göstericiliği sağlamaktır.Geçmiş uygulamalardan ve ilgili içtihatlardan yararlanılması bakımından gerekebileceği düşüncesiyle, 6762 sayılı Ticaret Kanunundan günümüz diliyle aynen veya kısmen değiştirilerek yeni 6102 sayılı Ticaret Kanununa alınan hükümlerin neler olduğunun madde üst başlıklarının yanında madde numaraları halinde gösterilmesi suretiyle çakışan maddelerin neler olduğunun tespitine her halükarda başvurulmasıyla doğabilecek zaman kaybını yok etmektir.

Bunlardan başka, yeni Ticaret Kanunu’nu, 6762 sayılı Kanuna dayanan içtihatlar yanında Tüzükleri ve Yönetmelikleriyle birlikte kanunda atıf yapılan ve bu kanunun içerdiği hükümlere atıf yapılan ticaret kanunu dışı mevzuatın adı ve ilgili maddelerinin numaraları ile bir arada topluca okuyucuya sunmaktır. 

Mülga olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin, mülga hale geldikten sonra dahi zaman zaman uygulanması gerekeceği hususu 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 2 (a) ve (b) maddeleri hükümlerinde ifade edilmiştir.

Ayrıca yeni Ticaret Kanunu’nun çok sayıda madde hükümlerinin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndan günümüz diline uygun hale getirilerek aynen alınması nedeniyle, yeni Ticaret Kanunu maddelerinin mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun hangi maddesi ile çakıştığının bilinmesine ve çakışan madde hükümleri ile ilgili emsal Yargıtay İçtihatlarına ihtiyaç duyulacağı kaçınılmazdır. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla yeni Ticaret Kanunu’nun her bir madde üst başlığının yanına mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun çakışan maddelerinin numaraları kaydolunmuştur. Gelecekte de meydana gelmesi muhtemel benzeri ihtilaflarda tarafları aydınlatması bakımından, bugün için mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve yeni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin uygulanmasında zuhur eden ihtilafları temyiz safhasında çözüme bağlayan Yargıtay Hukuk ve Ceza Genel Kurulları ile Hukuk ve Ceza Dairelerinden sadır emsal içtihatlardan da, özellikle 2013 yılı Ocak-Eylül sayıları dahil olmak üzere son yedi yıl içerisinde yayımlanmış Yargıtay Kararları Dergilerinden ve Yargıtay’ın internet sayfasında 1991 yılı ve sonrasına ait gösterilenler arasından seçtiklerimiz işlenmek suretiyle yeni Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerinin altına konulmuştur.    

Daha da önemlisi, yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin her birinin ilişkili bulunduğu aynı kanunda bulunan diğer hükümlerin neler olduğu ve yine Türkiye Cumhuriyeti mer’i mevzuatında ve Türkiye’nin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşme ve anlaşmalarda yer alan hükümlerden Türk Ticaret Kanunu’nu ilgilendirenlerin ilgili bulunduğu maddelerinin altına ayrı ayrı kısaltılmış mevzuat adı ile birlikte ve madde madde olarak şerh edilmek suretiyle dahili ve harici göndermelerde bulunulmuştur. 

Diğer taraftan, yeni Ticaret Kanunu’nun pek çok maddesi hükümleri için yazılan madde gerekçelerinde; “6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun … maddesinin tekrarıdır.”, “6762 sayılı Kanunun … maddesinden alınmıştır.”, “6762 sayılı Kanunun … maddesini karşılayan bu hükmün kaynağı 1926 tarihli Ticaret Kanunu’nun … maddesidir.”, “Bu hüküm 6762 sayılı Kanunun … maddesinden alınmış.”, “6762 sayılı Kanunun … maddesini karşılayan bu hükümde bir değişiklik yapılmamıştır.” şeklinde veya benzeri şekilde ifadelere yer verilmiştir. Görüldüğü üzere 6762 sayılı Kanununun pek çok maddesi hükümleri günümüz diline dönüştürülerek 6102 sayılı yeni Kanuna aynen alınmıştır. Dolayısıyla bu maddeler için ayrıca birer gerekçe yazılması yerine sadece 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunundan alındığından söz edilmiştir. Bu nedenle 29.06.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun çıkarılmasına neden olan hususlar (1/150) numaralı lâyihasından alınarak yukarıda açıklandığı üzere Kitabın "Kısaltmalar" kısmından sonraki "Cumhuriyet Dönemi Ticaret Kanunları" bölümüne konulmasına  gereksinim duyulmuştur.

Yine, 6102 sayılı yeni Ticaret Kanununun bazı maddelerinin gerekçesinde örneğin; Kanunun 6, 19, 542, 1289-1291 inci madde gerekçelerinde ve 1152-1162, 1247-1271, 1286-1297 ve 1298-1319 uncu maddeler genel gerekçelerinde mülga 865 sayılı ve 1440 sayılı Ticaret Kanunlarına atıflar yapılmış olması yanında 6762 sayılı Ticaret Kanununun madde gerekçelerinde de oldukça fazla sayıda hükmün benzeri şekilde mülga 865 sayılı ve 1440 sayılı Ticaret Kanunlarında yer alan hükümlere tekabül ettiğinin belirtilmesi nedenleriyle okuyucularca gerektiğinde kullanılması bakımından 29.05.1926 Tarihli 865 Sayılı Ticaret Kanunu (Ticareti Berriyye-Kara Ticareti)1/825  numaralı layihasında belirtilen gereksinim hususları ve 15.05.1929 tarihli 1440 sayılı Ticaret Kanunu (Deniz ticareti hakkında kanun) 1/443 numaralı lâyihasında belirtilen gereksinim hususları Kitabın yine "Kısaltmalar" kısmının sonunda yer alan "Cumhuriyet Dönemi Ticaret Kanunları" bölümüne alınmıştır. 

Bunların yanında, yeni Türk Ticaret Kanununun yürürlüğü ve uygulama şekline ilişkin hükümleri öngören ve 6335 sayılı kanunla değişik 14.01.2011 tarih ve 6103 sayılı Kanuna da Kitabın sonunda yer verilmiştir.Yukarıda belirtilenler dışında tüm ilgilenenlere yararlı olması için; yeni Ticaret Kanunu ve bu kanunun yürürlüğü hakkındaki Kanunda geçen hukuki kavramlarla ilgili olarak kanun madde  numaralarını gösterir, sözü edilen kanunlar itibariyle iki ayrı şekilde hazırlanan “Kavramlar Alfabetik İndeksi” ve yeni Kanun hükümlerine göre; gerek geçmiş yıllarda yürürlüğe konulan ve halen yürürlükte bulunan bazı düzenlemelerle ve gerekse henüz yayımlanmış Yönetmelikler, Tebliğler ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KGK'nca yayımlanan bazı düzenlemeler Kitabın sonunda "Ekler" kısmına aynen alınmıştır.

Kitabın “İçindekiler” bölümünden sonraki kısmına ise, yeni Ticaret Kanununun ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun madde metinlerinin altlarında yapılan yollamalar dolayısıyla gösterilen kısaltmalar için ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük (nizamname), yönetmelik ve talimatnamelerin tam isimleri yanında tarih ve numaraları ile ilgili uluslararası sözleşme, anlaşma ve mukavelelerin kabul ve katılınma tarihlerini kapsar şekilde hazırlanan “Kısaltmalar Alfabetik İndeksi” konulmuştur.   

Yazar

Necati DURMUŞ

Yeminli Mali Müşavir 
TEKNİK ÖZELLİKLER

(2 Cilt)
Boyut   : 16 X 24

Sayfa   : 2152

Kağıt   : Mukavva sıvama kapak, 1. hamur
Basım Yılı : Haziran 2014

Fiyatı 150 TL (KDV ve Kargo ücrete dahil)

İÇİNDEKİLER

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kısaltmalar Alfabetik İndeksiCumhuriyet Dönemi Ticaret Kanunları

TÜRK TİCARET KANUNU


6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kavramlar Alfabetik İndeksi


TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜVE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

E   K   L   E   R
Ödemeleriniz Havale / EFT yolu ile yapabileceğiniz gibi, sitemiz üzerinden güvenli bir şekilde, tüm kredi kartlarınız ile de yapabilirsiniz.
Benzer ürünler
Uluslararası Kalite Kontrol, Denetim, İnceleme, Diğer Güvence ve İlgili Hizmetler Standartları El Kitabı 2013
Uluslararası Kalite Kontrol, Denetim, İnceleme, Di...
69 .44 TL + KDV
Detay
KOBİ’lerde Finansal Raporlama
KOBİ’lerde Finansal Raporlama
37 .04 TL + KDV
Detay
Türk Ticaret Kanunu (ciltli)
Türk Ticaret Kanunu (ciltli)
37 .04 TL + KDV
Detay
 Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi
Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi
27 .78 TL + KDV
Detay
Mu-den.com.tr, MU-DEN Muhasebe Denetim Basın Yayın A.Ş.
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Sitede yer alan resim, çizim, fotoğraf, yazı ve diğer içerikler yazılı izin alınmadan kaynak gösterilerek dahi kısmen de olsa alıntı yapılamaz, kopyalanamaz,basılı ve elektronik mecralarda yayınlanamaz, çoğaltılıp dağıtılamaz. © 2012
E-Ticaret